Oblicza otępienia

Archiwum

Konferencja 2016

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych "Cogito" w Szczecinie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji pod nazwą "Oblicza Otępienia".

Termin: 17.09.2016, sobota.

Miejsce: Multikina w wybranych miastach Polski (Szczecin, Białystok, Bydgoszcz).

Uczestnicy bezpośredni: min. 1500 osób, dodatkowo odbiorcy streamingu, mieszkańcy miast Polski, seniorzy, rodziny i opiekunowie osób starszych oraz przedstawiciele środowisk medycznych i pracownicy socjalni związani z opieką osób starszych.

Współorganizatorami Konferencji "Oblicza Otępienia" są:

 • Centrum Medyczne Euromedis (Szczecin),
 • Ośrodek Terapii Zaburzeń Pamięci (Szczecin),
 • Dom Sue Ryder (Bydgoszcz)
 • Podlaskie Centrum Psychogeriatrii (Białystok)

 Partnerami Konferencji "Oblicza Otępienia" (zadeklarowani dotychczas) są:

 • Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie,
 • Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora.

Konferencja interdyscyplinarna "Oblicza Otępienia" to przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców naszego kraju. Jest wydarzeniem odbywającym się cyklicznie. Zeszłoroczna, V edycja odbyła się 19. września w Szczecinie. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Napotkaliśmy duży odzew ze strony mieszkańców miasta, jak i całego województwa. Usłyszeliśmy bardzo pochlebne opinie na temat naszego przedsięwzięcia, co zmotywowało nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Dlatego też w tym roku Konferencja stanie się wydarzeniem ogólnopolskim, a prelekcje będą odbywały się w wielu miastach naszego kraju m.in. w Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, Warszawie. Uczestnicząc w Konferencji będzie można na żywo na kinowym ekranie obejrzeć i posłuchać autorytetów w dziedzinie leczenia chorób otępiennych z całego kraju. Wzorem V Szczecińskiej Konferencji Alzheimerowskiej tegoroczna edycja będzie również transmitowana na żywo w Internecie. 

Podstawowym celem spotkania specjalistów w dziedzinie medycyny, psychologii i prawa z uczestnikami Konferencji jest zwrócenie uwagi na problem otępienia i jego wpływ na jakość życia osób starszych oraz ich bliskich. Będziemy starali się przybliżyć temat wczesnej diagnostyki dającej szanse na skuteczne leczenie. Poruszane będą tematy dotyczące codziennego życia opiekunów osób z otępieniem oraz ich trudnych wyborów. Zaprezentowane zostaną także możliwości udziału w programach naukowych dotyczących innowacyjnych metod leczenia i diagnostyki choroby Alzheimera. Spotkanie umożliwi ponadto dyskusję na temat różnych aspektów opieki nad osobami żyjącymi z otępieniem. Dyskutować będziemy nad jej jakością i dostępnością. Zastanowimy się gdzie powinna ona być realizowana - w domu chorego czy w profesjonalnym ośrodku.

Omawiany problem ma niezwykle ważny wymiar społeczny i ekonomiczny, ponieważ dotyka nie tylko osoby chore, ale także ich bliskich, w tym dorosłe dzieci, które niejednokrotnie muszą rezygnować z aktywności zawodowej i ról społecznych. Dlatego też kompleksowe wsparcie w obliczu rozpoznania otępienia powinno być zapewnione całym rodzinom.

Termin Konferencji wybrany został nieprzypadkowo. Jak co roku miesiąc wrzesień na całym świecie poświęcony jest chorym z zaburzeniami pamięci z uwagi na przypadający 21. września Międzynarodowy Dzień Choroby Alzheimera.

Stowarzyszenie "Cogito", główny organizator Konferencji, funkcjonuje już od 2008 roku, a jego prezesem jest prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski. "Cogito" podejmuje wiele działań profilaktycznych, mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w obszarze chorób wieku podeszłego. Stowarzyszenie organizuje cykliczne spotkania grup wsparcia, prowadzi szeroko rozumiane poradnictwo, w tym również edukację rodzinnych opiekunów osób starszych.

"Cogito" działa zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej, jest organizatorem i współorganizatorem ogólnopolskich konferencji i seminariów dotyczących chorób wieku podeszłego z udziałem wybitnych przedstawicieli środowisk medycznych.

W związku z organizacją Konferencji powstał portal internetowy, na którym dostępne są wykłady z poprzednich edycji. Z uwagi na duże zainteresowanie społeczne, w tym roku planujemy rozbudowę portalu o część skierowaną do pacjentów, ich rodzin i opiekunów, zawierającą rzetelne informacje i porady dotyczące ich problemów. Materiały zostaną przygotowane przez specjalistów w tej dziedzinie. Z okazji wrześniowego spotkania powstanie także publikacja oraz materiał multimedialny zawierający poruszane zagadnienia.

Ramowy program Konferencji "Oblicza Otępienia" obejmuje tematykę związaną z wczesną diagnostyką chorób pamięci, nowoczesnymi metodami leczenia, trudnymi wyborami opiekunów oraz ich codziennym życiem z osobą dotkniętą chorobą Alzheimera.

Nasze zaproszenie do udziału w Konferencji i wygłoszenie prelekcji przyjęli m.in. prof. Jerzy Vetulani, prof. Andrzej Potemkowski, prof. Joanna Rymaszewska, mec. Piotr Kotfis.

Wykłady będą transmitowane w salach kinowych wybranych miast od godziny 10:00 do godziny 14:45. Po wykładach dla uczestników Konferencji zaplanowana jest projekcja filmu "Nie zapomnij mnie", który opowiada historię rodziny zmagającej się z chorobą Alzheimera.

Organizowana przez nas Konferencja "Oblicza Otępienia" będzie dobrą okazją dla:

 • integracji środowisk związanych z leczeniem i opieką nad chorymi z otępieniem,
 • spotkania lekarzy i psychologów z osobami, które zauważają pierwsze oznaki zaburzeń pamięci u siebie i/lub swoich bliskich
 • nadania problemowi choroby Alzheimera odpowiedniego nagłośnienia w mediach,
 • zaprezentowania możliwości pomocy farmakologicznej i pozafarmakologicznej w leczeniu chorób otępiennych.

 Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy
o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych, KRS: 0000297255, REGON: 320467782, NIP: 8522525846
tel.: 91 819 22 00, tel. kom.: 515 989 922, info@alzheimer.szczecin.pl , www.alzheimer.szczecin.pl

wykonano w: avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.